Είστε εδώ

Αίτηση εθελοντή για την υλοποίηση της 5ης Έκθεσης Μεταφοράς Τεχνογνωσίας «Patras IQ 2018»

Παρακαλώ συμπληρώστε τον τίτλο του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στο οποίο ανήκετε
Παρακαλώ επιλέξτε την ομάδα της οποίας είστε μέλος.

Διαθεσιμότητα